learnlablogga

 

> Verksamhet Det berättande klassrummet Digital portfolio Scenarios Om Kontakt
Scen Café Mediatek Studio Kunskapsprocessen

 

 

 

Studio

studion

Då är det dags att bearbeta allt material och sammanställa sina resultat till en produktion i Studion. Här finns datorer och insamlingsutrustning i form av digitalkameror, videokameror och digitala fickminnen för att också kunna lämna klassrummet och bege sig ut för att intervjua och fotografera. Inget lärande kan ske i ett slutet rum därför håller det berättande klassrummet ständig kontakt med omvärlden på flera olika sätt. Vi når ut via videokonferens-anläggningen och vi ger oss ut för att hämta in bildmaterial och information. Men för att verkligen få till stånd ett riktigt lärande behöver man ge sig ut i samhället och kunna använda närmiljön, ”gatan som klassrum”.

Studion används också som ett digitalt NO-lab för t ex virtuella dissektioner.

 

studio

 


Copyright © 2005 learnlab. Alla rättigheter reserverade.

Det var många som besökte oss i montern   på Skolforum!

projduk

Vi tackar alla besökare för trevliga möten, samtal och frågeställningar i montern  "Det berättande klassrummet" !

Det var många som visade intresse och ville diskutera med oss om möjligheten att förändra det traditionella klassrummet till något annat. En miljö för allas berättande!

Alla möbler i "det berättande klassrummet" kommer från Kinnarps

Kinnarps, Luxo, Learnlab och Falköpings kommun samarbetade i montern på Skolforum

Läs mer>>

 

Lärprocesser

Att genom kunskapsprocessen och det undersökande arbetssättet också kunna beakta olika lärstilar ger varje individ möjlighet till kunskapsinhämtning på ett optimalt sätt!

Läs mer>>

 

Om oss

Läs mer om oss.

Läs mer>>