learnlablogga

 

> Verksamhet Det berättande klassrummet Digital portfolio Scenarios Om Kontakt
Scen Café Mediatek Studio Kunskapsprocessen

 

 

 

Scen

scen

 

Det centrala i klassrummet är Scenen. Den kan användas under inspirationsfasen för att läsa en skönlitterär text eller dramatisera ett historiskt skeende. Det kan också vara platsen för elevernas egna redovisningar i form av rollspel, paneldebatter eller presentationer.

Med andra ord den form som lärare och elever tillsammans väljer som det lämpligaste sättet att uttrycka sina åsikter och erfarenheter i ämnet. Runt scenen är det möblerat i en halvcirkel med plats för samtliga elever. Alla miljöer har tillgång till datorer och dataprojektor i taket.

 

scen


Copyright © 2005 learnlab. Alla rättigheter reserverade.

Det var många som besökte oss i montern   på Skolforum!

projduk

Vi tackar alla besökare för trevliga möten, samtal och frågeställningar i montern  "Det berättande klassrummet" !

Det var många som visade intresse och ville diskutera med oss om möjligheten att förändra det traditionella klassrummet till något annat. En miljö för allas berättande!

Alla möbler i "det berättande klassrummet" kommer från Kinnarps

Kinnarps, Luxo, Learnlab och Falköpings kommun samarbetade i montern på Skolforum

Läs mer>>

 

Lärprocesser

Att genom kunskapsprocessen och det undersökande arbetssättet också kunna beakta olika lärstilar ger varje individ möjlighet till kunskapsinhämtning på ett optimalt sätt!

Läs mer>>

 

Om oss

Läs mer om oss.

Läs mer>>