learnlablogga

 

> Verksamhet Det berättande klassrummet Digital portfolio Scenarios Om Kontakt
Scen Café Mediatek Studio Kunskapsprocessen

 

 

 

Café

café

I Caféet finns teknik och möblering för diskussion och gemensam brainstorming med hjälp av digitala mindmaps. Där kan eleverna även ta kontakt med forskare, arbetsplatser, politiker och föräldrar med hjälp av Internetbaserad telefoni och videokonferens. Den bästa formen av omvärldsbevakning i ett ämne är att ta kontakt med någon person som har en kunskapsöversikt. På detta sätt får man snabbt en överblick kring ett, för eleverna nyupptäckt, område och detta skapar ett intresse för något som man vill arbeta vidare med.

 

cafe

 


Copyright © 2005 learnlab. Alla rättigheter reserverade.

Det var många som besökte oss i montern   på Skolforum!

projduk

Vi tackar alla besökare för trevliga möten, samtal och frågeställningar i montern  "Det berättande klassrummet" !

Det var många som visade intresse och ville diskutera med oss om möjligheten att förändra det traditionella klassrummet till något annat. En miljö för allas berättande!

Alla möbler i "det berättande klassrummet" kommer från Kinnarps

Kinnarps, Luxo, Learnlab och Falköpings kommun samarbetade i montern på Skolforum

Läs mer>>

 

Lärprocesser

Att genom kunskapsprocessen och det undersökande arbetssättet också kunna beakta olika lärstilar ger varje individ möjlighet till kunskapsinhämtning på ett optimalt sätt!

Läs mer>>

 

Om oss

Läs mer om oss.

Läs mer>>