learnlablogga

 

> Verksamhet Det berättande klassrummet Digital portfolio Scenarios Om Kontakt
Scen Café Mediatek Studio Kunskapsprocessen

 

 

 

Det berättande klassrummet

minipanoramamedtext

 

Alla barn och ungdomar i skolan måste få uppleva att deras erfarenheter, tankar och åsikter har ett värde och kan göras synliga för andra genom deras egna berättelser. Därför vill vi skapa miljöer som på bästa sätt stödjer möten, dialoger och berättandet i skolan. Det berättande klassrummet är både en vision och ett konkret försök, att med modern teknik och genomtänkt inredning, skapa de bästa förutsättningar för elevers lärande.

Varje moment i kunskaps-processen ska stödjas på bästa sätt genom att klassrummet möbleras med fyra olika stimulerande miljöer för skapande och kreativt berättande:

Scenen, Caféet, Mediateket och Studion.

 

eleverimonter

 

Vi tror att alla skolor kan öppna dörren till det berättande klassrummet!

Learnlab håller föreläsningar om arbetet i det ”Berättande klassrummet”; kring lärarrollen, förhållningssätt och elevarbete.

Vi ger utbildning och stöd i att utveckla digital portfolio.

Vi anordnar också workshopdagar vid projektering och nybyggnation av skolor, samt idéutveckling för befintliga skolor och klassrum.

 

Väcker detta ditt intresse så kontakta oss gärna för ytterligare information.

 

scen


Copyright © 2005 learnlab. Alla rättigheter reserverade.

Det var många som besökte oss i montern   på Skolforum!

projduk

Vi tackar alla besökare för trevliga möten, samtal och frågeställningar i montern  "Det berättande klassrummet" !

Det var många som visade intresse och ville diskutera med oss om möjligheten att förändra det traditionella klassrummet till något annat. En miljö för allas berättande!

Alla möbler i "det berättande klassrummet" kommer från Kinnarps

Kinnarps, Luxo, Learnlab och Falköpings kommun samarbetade i montern på Skolforum

Läs mer>>

 

Lärprocesser

Att genom kunskapsprocessen och det undersökande arbetssättet också kunna beakta olika lärstilar ger varje individ möjlighet till kunskapsinhämtning på ett optimalt sätt!

Läs mer>>

 

Om oss

Läs mer om oss.

Läs mer>>