learnlablogga

 

> Verksamhet Det berättande klassrummet Digital portfolio Scenarios Om Kontakt

 

 

 

Verksamhet

minipanoramamedtext

 

Vi erbjuder utbildning och stöd i att etablera och utveckla möjligheter för "det berättande klassrummet" på just din arbetsplats eller skola. Vi anordnar workshops vid både projektering och nybyggnation av skolor samt idéutveckling för befintliga skolor och klassrum.

 

Vi ger utbildning och stöd i att utveckla digital portfolio.

 

Vi ger dig och din organisation strategisk handlings-beredskap genom scenarios och omvärldsanalys.

 


Copyright © 2005 learnlab. Alla rättigheter reserverade.

Det var många som besökte oss i montern   på Skolforum!

projduk

Vi tackar alla besökare för trevliga möten, samtal och frågeställningar i montern  "Det berättande klassrummet" !

Det var många som visade intresse och ville diskutera med oss om möjligheten att förändra det traditionella klassrummet till något annat. En miljö för allas berättande!

Alla möbler i "det berättande klassrummet" kommer från Kinnarps

Kinnarps, Luxo, Learnlab och Falköpings kommun samarbetade i montern på Skolforum

Läs mer>>

 

Lärprocesser

Att genom kunskapsprocessen och det undersökande arbetssättet också kunna beakta olika lärstilar ger varje individ möjlighet till kunskapsinhämtning på ett optimalt sätt!

Läs mer>>

 

Om oss

Läs mer om oss.

Läs mer>>