learnlablogga

 

> Verksamhet Det berättande klassrummet Digital portfolio Scenarios Om Kontakt
Scen Café Mediatek Studio Kunskapsprocessen

 

 

 

Mediatek

mediatek

När man enats om en gemensam frågeställning beger man sig till Mediateket som är utrustat med tidskrifter, litteratur och möblerat med ett större redaktionsbord med datorer för sökning på Internet, i databaser och i cd-rom. I mediateket används dataprojektorn för att visa hur man söker information tillsammans. Det blir ett dynamiskt lärande när man kan dra nytta av varandras sökteknik och diskutera källornas trovärdighet. Det är mycket viktigt att informations-sökandet inte blir ett ensamarbete utan något man gör tillsammns i gruppen. Man för en kontinuerlig diskussion kring sökningens och källornas kvalitet. Det leder också till att det man skapar som textunderlag inte enbart blir ett oengagerat klipp- och klistrande. Läraren har här en mycket central roll i att handleda den gemensamma sökningen på Internet. Att vi är uppkopplade mot Internet-databaser, dagstidningar och aktuella källor är centralt i arbetet i det berättande klassrummet.

 

mediatek


Copyright © 2005 learnlab. Alla rättigheter reserverade.

Det var många som besökte oss i montern   på Skolforum!

projduk

Vi tackar alla besökare för trevliga möten, samtal och frågeställningar i montern  "Det berättande klassrummet" !

Det var många som visade intresse och ville diskutera med oss om möjligheten att förändra det traditionella klassrummet till något annat. En miljö för allas berättande!

Alla möbler i "det berättande klassrummet" kommer från Kinnarps

Kinnarps, Luxo, Learnlab och Falköpings kommun samarbetade i montern på Skolforum

Läs mer>>

 

Lärprocesser

Att genom kunskapsprocessen och det undersökande arbetssättet också kunna beakta olika lärstilar ger varje individ möjlighet till kunskapsinhämtning på ett optimalt sätt!

Läs mer>>

 

Om oss

Läs mer om oss.

Läs mer>>