learnlablogga

 

> Verksamhet Det berättande klassrummet Digital portfolio Scenarios Om Kontakt
Scen Café Mediatek Studio Kunskapsprocessen

 

 

 

Kunskapsprocessen

Det undersökande arbetssättet är grunden för kunskapsprocessen och ett vidare begrepp för ett speciellt förhållningssätt till den lärande människan.

 

Vi utgår från synsättet att lärande innebär att individen erfar nya aspekter av världen i samspel med sin omgivning och därmed aktivt konstruerar sin kunskap utifrån vad han eller hon redan vet.

 

Detta är ett vetenskapligt förhållningssätt som innebär att eleverna aktivt söker belysa olika frågeställningar inom ett kunskapsområde med hjälp av olika källor som de själva söker. De bearbetar informationen och presenterar den med en analys och reflektion.

 

kprocess

 

Det undersökande arbetssättet kan användas i alla sammanhang i skolan oavsett om det är föreläsning,

laboration, experiment, grupparbete, enskilt arbete eller temaarbete. Förhållningssättet till arbetssättet är det viktiga, inte arbetsformen.

 

Kunskap kan inte förmedlas av någon annan, utan måste aktivt erövras genom att integrera nya insikter med tidigare erfarenheter.

 

Grunden för det undersökande arbetssättet är lärande utifrån individens egna unika erfarenheter och autencitet och bygger vidare på kommunikation, kritiskt tänkande och reflektion. Det syftar till att ge förutsättningar för ett livslångt lärande.

 

 


Copyright © 2005 learnlab. Alla rättigheter reserverade.

Det var många som besökte oss i montern   på Skolforum!

projduk

Vi tackar alla besökare för trevliga möten, samtal och frågeställningar i montern  "Det berättande klassrummet" !

Det var många som visade intresse och ville diskutera med oss om möjligheten att förändra det traditionella klassrummet till något annat. En miljö för allas berättande!

Alla möbler i "det berättande klassrummet" kommer från Kinnarps

Kinnarps, Luxo, Learnlab och Falköpings kommun samarbetade i montern på Skolforum

Läs mer>>

 

Lärprocesser

Att genom kunskapsprocessen och det undersökande arbetssättet också kunna beakta olika lärstilar ger varje individ möjlighet till kunskapsinhämtning på ett optimalt sätt!

Läs mer>>

 

Om oss

Läs mer om oss.

Läs mer>>