learnlablogga

 

> Verksamhet Det berättande klassrummet Digital portfolio Scenarios Om Kontakt

 

 

 

Om

Learnlab är ett utbildnings- och utvecklingsföretag som via omvärldsbevakning, scenarios och workshops hjälper såväl företag som organisationer att utvecklas.

 

Vi har vår bakgrund i pedagogisk utveckling i privata företag och offentlig förvaltning.

Våra konsulter har utbildning inom bl a  ledarskap, projektledning och omvärldsanalys (enligt Kairos Future - TAIDA-modell).

 

Det är Learnlab som genom scenario- och omvärldsanalys utvecklat ”det berättande klassrummet”. Klassrummet består av fyra olika miljöer som stödjer elevernas lärande. I alla miljöer används datorer och projektorer på olika sätt.

    "Det är dags att lärare tillsammans med sina elever utnyttjar modern IT-teknik och inredning på bästa sätt och inte låter eleverna vara ensamma i sitt informationssökande och textreproducerande" säger Lena Iselow på Learnlab.

 


Copyright © 2005 learnlab. Alla rättigheter reserverade.

Det var många som besökte oss i montern   på Skolforum!

projduk

Vi tackar alla besökare för trevliga möten, samtal och frågeställningar i montern  "Det berättande klassrummet" !

Det var många som visade intresse och ville diskutera med oss om möjligheten att förändra det traditionella klassrummet till något annat. En miljö för allas berättande!

Alla möbler i "det berättande klassrummet" kommer från Kinnarps

Kinnarps, Luxo, Learnlab och Falköpings kommun samarbetade i montern på Skolforum

Läs mer>>

 

Lärprocesser

Att genom kunskapsprocessen och det undersökande arbetssättet också kunna beakta olika lärstilar ger varje individ möjlighet till kunskapsinhämtning på ett optimalt sätt!

Läs mer>>

 

Om oss

Läs mer om oss.

Läs mer>>