learnlablogga

 

> Verksamhet Det berättande klassrummet Digital portfolio Scenarios Om Kontakt

 

 

 

Scenarios

Genom scenarios inom olika områden kan vi få en handlingsberedskap inför det som kan komma att hända i framtiden

 

Detta är en arbetsform som samlar det gemensamma vetandet och erfarenheter i gruppen och har det som avstamp för att bygga tänkbara scenarios tillsammans.

 

Analysen hjälper oss att få en bättre grund till viktiga strategier och beslut.

 

taidamodellen

Bilder från Kairos Future TAIDA - modell


Copyright © 2005 learnlab. Alla rättigheter reserverade.

Det var många som besökte oss i montern   på Skolforum!

projduk

Vi tackar alla besökare för trevliga möten, samtal och frågeställningar i montern  "Det berättande klassrummet" !

Det var många som visade intresse och ville diskutera med oss om möjligheten att förändra det traditionella klassrummet till något annat. En miljö för allas berättande!

Alla möbler i "det berättande klassrummet" kommer från Kinnarps

Kinnarps, Luxo, Learnlab och Falköpings kommun samarbetade i montern på Skolforum

Läs mer>>

 

Lärprocesser

Att genom kunskapsprocessen och det undersökande arbetssättet också kunna beakta olika lärstilar ger varje individ möjlighet till kunskapsinhämtning på ett optimalt sätt!

Läs mer>>

 

Om oss

Läs mer om oss.

Läs mer>>