learnlablogga

 

> Verksamhet Det berättande klassrummet Digital portfolio Scenarios Om Kontakt

 

 

 

Kontakt

 

Du når oss säkrast på:

 

e-post  info@learnlab.se

 

telefon 0732 - 43 63 73

 

Beställ mer information om våra utbildningskoncept genom workshops och föreläsningar:

  • Pedagog i det berättande klassrummet
  • Utveckla ditt ledarskap med IT-stöd
  • Verktyg och miljö för omvärldsanalys
  • Den digitala portfolion

Vi erbjuder dig konsultation i projekteringsprocessen vid  både nyprojektering och ombyggnationer av skolor och andra arbetsplatser där du vill uppnå flexibilitet och IT-anpassning utifrån ett pedagogiskt framtidsperspektiv. Detta innefattar både miljödesign och kompetensutveckling av personal.

 lenafoto

 

 

"Jag ser framtidens arbets-plats och framtidens klassrum som en miljö för kreativ problemlösning och med ett projektorienterat arbetssätt.

En vison som vi nu iscensatt i det berättande klassrummet" säger Lena Iselow, pedagogisk konsult på Learnlab

 


Copyright © 2005 learnlab. Alla rättigheter reserverade.

Det var många som besökte oss i montern   på Skolforum!

projduk

Vi tackar alla besökare för trevliga möten, samtal och frågeställningar i montern  "Det berättande klassrummet" !

Det var många som visade intresse och ville diskutera med oss om möjligheten att förändra det traditionella klassrummet till något annat. En miljö för allas berättande!

Alla möbler i "det berättande klassrummet" kommer från Kinnarps

Kinnarps, Luxo, Learnlab och Falköpings kommun samarbetade i montern på Skolforum

Läs mer>>

 

Lärprocesser

Att genom kunskapsprocessen och det undersökande arbetssättet också kunna beakta olika lärstilar ger varje individ möjlighet till kunskapsinhämtning på ett optimalt sätt!

Läs mer>>

 

Om oss

Läs mer om oss.

Läs mer>>