learnlablogga

 

> Verksamhet Det berättande klassrummet Digital portfolio Scenarios Om Kontakt

 

 

 

>

Vi vill sätta igång processer och tankar kring inlärning och organisationsstrukturer i ledningsgrupper, arbetsteam och elevgrupper utifrån olika pedagogiska perspektiv.

 

Variationen är det centrala i en god pedagogisk miljö. Det är viktigt att ge utrymme för individuella behov och inlärningsstilar men samtidigt dra nytta av det kollaborativa, gemensamma lärandet. Genom att använda oss av modern teknik för att dokumentera, presentera och kommunicera får vi möjlighet till en kontinuerlig reflektion under hela kunskapsprocessen.


Copyright © 2005 learnlab. Alla rättigheter reserverade.

Det var många som besökte oss i montern   på Skolforum!

projduk

Vi tackar alla besökare för trevliga möten, samtal och frågeställningar i montern  "Det berättande klassrummet" !

Det var många som visade intresse och ville diskutera med oss om möjligheten att förändra det traditionella klassrummet till något annat. En miljö för allas berättande!

Alla möbler i "det berättande klassrummet" kommer från Kinnarps

Kinnarps, Luxo, Learnlab och Falköpings kommun samarbetade i montern på Skolforum

Läs mer>>

 

Lärprocesser

Att genom kunskapsprocessen och det undersökande arbetssättet också kunna beakta olika lärstilar ger varje individ möjlighet till kunskapsinhämtning på ett optimalt sätt!

Läs mer>>

 

Om oss

Läs mer om oss.

Läs mer>>